Stålarbeider

  • Stålbroer / gangveier
  • Montering av trapper i stål
  • Montering av stål til bygg
  • Sveise og reperasjonsarbeid  (f.eks. anleggsmaskiner/utstyr og lastebiler)